Без категория

Общи условия

0 Общи условия OБЩИ РАЗПОРЕДБИ Power Detoxx е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за ползването на уебсайт-а и заявяването и закупуването на предлаганите чрез powerdetoxx.com – електронна интернет-страница стоки, между  powerdetoxx.com , наричано по-долу за краткост “Доставчик”, от една страна и от друга – …

Общи условия Read More »